бр. јавне набавке:404-1/13u-2020-28
предмет јавне набавке: : Пружање књиговезачких услуга обликованe у две партије и то: I партија – Услуге коричења црквених матичних књига; II партија – Књиговезачке услуге за потребе управе, служби и органа града Ниша,
рок за подношење понуде: 12.06.2020 12:00
конкурсна документација:
PozivKonkursna dokumentacija
бр. јавне набавке:404-1/35Р/2020-28
предмет јавне набавке: Изградња дечјег игралишта у комплексу „Бојанине воде“
рок за подношење понуде: 08.06.2020 12:30
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:404-1/3У-2020-28
предмет јавне набавке: Пружању услуга техничкe контроле пројектне документације изградње водоводне и канализационе мреже, ЈН брoj 404-1/3У-2020-28
рок за подношење понуде: 08.06.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:404-1/32у/2020-28
предмет јавне набавке: Осигурање запослених у органима и службама Града Ниша
рок за подношење понуде: 05.06.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:404-1/34У-2020-28
предмет јавне набавке: пружање геодетских услуга у циљу закључења оквирног споразума за период од две године.
рок за подношење понуде: 02.06.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за поднишење понудеконкурсна документација
бр. јавне набавке:404-1/7У/2020-28
предмет јавне набавке: Израда елабората о геомеханичком испитивању терена обданишта у Новом Селу
рок за подношење понуде: 01.06.2020 12:30
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:404-3/2Р/2020-28
предмет јавне набавке: Додатни радови на изградњи објекта водоснабдевања Хум – Бреница, са изградњом потисног цевовода
рок за подношење понуде: 01.06.2020 12:00
конкурсна документација:
Обавештење о покретању преговарачког поступка јавнКонкурсна документација
бр. јавне набавке:404-1/30У-2020-28
предмет јавне набавке: Услуге текућих поправки и одржававања службених аутомобила, набавка обликована по партијама и то: I Партијa – Сервис возила марке Шкода; II Партија – Сервис возила марке Шевролет и Опел; V Партија –Сервис возила марке Лада
рок за подношење понуде: 29.05.2020 12:00
конкурсна документација:
ПозивКонкурсна документације
бр. јавне набавке:404-1/29у-2020-28
предмет јавне набавке: Осигурање службених возила Градске управе Града Ниша у сврху регистрације и каско осигурања обликована по партијама и то за: 1. партију- Обавезно осигурање службених возила Градске управе града Ниша у сврху регистрације
рок за подношење понуде: 28.05.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке: 404-1/31Д-2020-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности добара, број 404-1/31Д-2020-28 - Набавка PCR апарата
рок за подношење понуде: 28.05.2020 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumnetacija
Odgovor na pitanje broj 1
бр. јавне набавке:404-1/28у-2020-28
предмет јавне набавке: Услуге праћења квалитета ваздуха у складу са Програмом контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2021. годину, обликован у 2 (две) партије и то: I партија – Систем контроле квалитета ваздуха: 1. Континуирана фиксна мерења, 2. Индикативна мерења и 3. Наменска мерења. II партија – Праћење концентрације
рок за подношење понуде: 22.05.2020 12:00
конкурсна документација:
ПОЗИВКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена и допуна бр.1Конкурсна документација са унетим изменама
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
бр. јавне набавке:404-1/27У-2020-28
предмет јавне набавке: Пружање услуге спровођења систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. годину
рок за подношење понуде: 15.05.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:404-1/20У/2020-28
предмет јавне набавке: Услуге израде плана квалитета ваздуха агломерације Ниш
рок за подношење понуде: 07.05.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
бр. јавне набавке:404-1/26Д/2020-28
предмет јавне набавке: Набавка санитетског возила – реаномобила за потребе Завода за хитну медицинску помоћ за реаговање у случајевима саобраћајних незгода
рок за подношење понуде: 05.05.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр. 1Измена и допуна конкурсне док. бр.1
Обавештење о продужетку рока за подношење понудаОдлука о обустави поступка ЈН
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
бр. јавне набавке:404-2/15У-2020-28
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
рок за подношење понуде: 21.04.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда-CALL FOR TENDER1. Измена Конкурсне документације
Одговор и појашњење питања бр. 1ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. јавне набавке:404-2/21У-2020-28
предмет јавне набавке: археолошка истраживања на локацији „Ардија“ уз Сомборски булевар у Нишу, на површини од 26,50ha, геомагнетском методом и од 4,20ha, георадарском методом.
рок за подношење понуде: 13.04.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
одлука о додели уговораобавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-7/1Д-2020-28
предмет јавне набавке: Oтворени поступак централизоване јавне набавке добара, број 404-7/1Д-2020-28 – Набавка електричне енергије, у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем, са роком трајања од 2 (две) године
рок за подношење понуде: 06.04.2020 11:00
конкурсна документација:
Invitation to BidПозив за подношење понуде
Конкурсна документацијаИзмена и допуна конкурсне документације број 1
Одлука о закључењу оквирног споразумаОбавештење о закљученом оквирном споразуму
Одлука о измени уговора о јавној набавци, број 143
бр. јавне набавке:404-2/5Р-2020-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у Основној школи ''1. мај'' Трупале
рок за подношење понуде: 02.04.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-2/16Р/2020-28
предмет јавне набавке: Радови на изградњи саобраћајнице и тротоара у оквиру изградње станова за припаднике снага безбедности на локацији Стеван Синђелић
рок за подношење понуде: 02.04.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/23У-2020-28
предмет јавне набавке: Услуга уништавања инсеката у складу са Програмом спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2020. годину
рок за подношење понуде: 27.03.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење и одговор на питање бр. 1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-3/3Р-2020-28
предмет јавне набавке: извођење додатних радова на уградњи термотехничких инсталација у објекту основне школе „Мирослав Антић“ у Нишу
рок за подношење понуде: 16.03.2020 12:00
конкурсна документација:
одлука о додели уговораобавештење
одлука о додели уговораobaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-3/1Р/2020-20
предмет јавне набавке: Радови на изградњи осветљења саобраћајница у оквиру изградње станова за припаднике снага безбедности на локацији Стеван Синђелић
рок за подношење понуде: 12.03.2020 12:00
конкурсна документација:
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:1/2020
предмет јавне набавке: Пројекат „Народна кухиња VII фаза“ - припрема и испорука бесплатног оброка за кориснике права на бесплатан оброк на територији Града Ниша, за период од 01.04.2020. – 31.03.2021. године
рок за подношење понуде: 09.03.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за достављање понудаконкурсна документација
питање и одговор 1обавештење о продужењу рока 1
Одлука о додели уговора
бр. јавне набавке:404-2/73У-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa услугe, брoj 404-2/73У-2019-28 - пружање услуге чишћења зграда, услуге портира и физичких радника
рок за подношење понуде: 09.03.2020 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaOdgovor na pitanje broj 1
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije broj 1Odluka o dodeli ugovra
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-3/1Р-2020-28
предмет јавне набавке: извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи.
рок за подношење понуде: 05.03.2020 12:00
конкурсна документација:
обавештење о покретању преговарачког поступка безконкурсна документација
odluka o dodeli ugovoraobaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:Обавештење
предмет јавне набавке: Годишњи план централизованих јавних набавки за 2020. године
рок за подношење понуде: 05.03.2020 11:26
конкурсна документација:
Годишњи план централизованих јавних набавки
бр. јавне набавке:404-2/56У-2019-28
предмет јавне набавке: Пружање услуге израде идејног решења за изградњу нове зграде Народног музеја у Нишу
рок за подношење понуде: 03.03.2020 00:00
конкурсна документација:
позив за учешће на конкурсу за дизајнконкурсна документација
Одговор бр.1обавештење понуђачима
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаодговори на групу питања 2
Обавештење о конкурсу за Народни музеј
бр. јавне набавке:404-1/2У-2020-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности услугe, брoj 404-1/2У-2020-28 - пружање услугe лични пратилац детета
рок за подношење понуде: 02.03.2020 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o donetoj odluci republičke komisijeОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/1Р-2020-28
предмет јавне набавке: извођења радова на реконструкцији зграде Музеја на археолошком налазишту „Медијана“ у Нишу
рок за подношење понуде: 28.02.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
појашњење конкурсне документације број 1одлука о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/158Д-2019-28
предмет јавне набавке: набавка савремених уређаја који се користе приликом полицијске контроле саобраћаја, обликована у 2 партија и то I партија - уређаја за контролу саобраћаја
рок за подношење понуде: 28.02.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:RHP-W5-NMVNI-1/20
предмет јавне набавке: Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства
рок за подношење понуде: 14.02.2020 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnšenje ponudatenderska dokumentacija
Одлука о додели уговораobaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/154У-2019-28
предмет јавне набавке: Израда планских докумената: Процена ризика од катастрофа и План заштите и спасавања
рок за подношење понуде: 13.02.2020 12:00
конкурсна документација:
ПозивКонкурсна документација
Питања и одговори - 1Измена и допуна - 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаОдлука о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
бр. јавне набавке:404-1/152Р-2019-28
предмет јавне набавке: Радови на замени подова и радови на замени унутрашње столарије у објекту у Ул. Милојка Лешјанина
рок за подношење понуде: 12.02.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори - 1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/159У-2019-28
предмет јавне набавке: Услуге текућих поправки и одржавања службених аутомобила, обликована по партијама и то за: - Партију 7. Сервис возила марке Шкода – у гарантном року набављених у 2018. години
рок за подношење понуде: 11.02.2020 12:00
конкурсна документација:
ПозивКонкурсна документација
Odluka o dodeli
бр. јавне набавке:404-1/1У-2020-28
предмет јавне набавке: услуге организовања службених путовања у земљи и иностранству, у циљу закључења оквирног споразума, за период од две године
рок за подношење понуде: 07.02.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
одлука о закључењу оквирног споразума
бр. јавне набавке:404-1/148Д/2019-28
предмет јавне набавке: Набавка 3 (три) путничка возила за потребе полицијске контроле саобраћаја
рок за подношење понуде: 30.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена конкурсне документације бр. 1Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
бр. јавне набавке:404-2/72У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуге уклањања радиоактивних громобрана на територији Града Ниша
рок за подношење понуде: 30.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације бр.1Измењена и допуњена конкурсна докуементација бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.1Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена и допуна конкурсне документације бр.2Измењена и допуњена конкурсна документација бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3Одлука о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/149д/2019-28
предмет јавне набавке: набавка савремених уређаја који се користе приликом полицијске контроле саобраћаја, обликована у 2 партија и то II партија - уређаја за откривање психоактивних супстанци код возача
рок за подношење понуде: 29.01.2020 12:00
конкурсна документација:
ПОЗИВКонкурсна документација
Измена конкурсне документацијеОбавештење о продужењу рока за доставу понуда
Odluka o dodeli
бр. јавне набавке:404-1/120у-2019-28
предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуге, брoj 404-1/120у-2019-28 - израда анализе безбедности деце у зонама основних школа са предлогом безбедних рута за кретање деце
рок за подношење понуде: 29.01.2020 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Obaveštenje o produženju rokaIzmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 1
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/151R-2019-28
предмет јавне набавке: Радови на уградњи фасадне строларије на објекту Галерије „Надежда Петровић“ у Сићеву
рок за подношење понуде: 27.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Питања и одговориИзмена и допуна конкурсне документације
Конкурсна документација са унетим изменамаОбавештење о продужењу рока
Odluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-2/2Д-2020-28
предмет јавне набавке: Набавка, испорука и инсталирање опреме – система за дигитално обележавање улазака у Град Ниш
рок за подношење понуде: 27.01.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
појашњење конкурсне документације број 1измена конкурсне документације
измена конкурсне документације бр 2ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
бр. јавне набавке:404-1/156Д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама
рок за подношење понуде: 16.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена конкурсне документације бр. 1Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације бр. 2Обавештење о продужења рока бр. 2
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору за Партију 1
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2Обавештење о закљученом уговору за Партију 3
Обавештење о закљученом уговору за Партију 4
бр. јавне набавке:404-2/67R-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење посебних грађевинских радова, изузев радова на крову, на санацији зграде Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, јавна набавка бр. 404-2/67Р/2019-28
рок за подношење понуде: 15.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacijeObavestenje o produzenju roka
Odluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-2/60Р-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на комуналном опремању локације у насељу Стеван Синђелић (станови за војску), обликованe у четири партије: I партија - Саобраћајница II партија - Топловод III партија - Водоводна и канализациона мрежа IV партија - Осветљење саобраћајница
рок за подношење понуде: 10.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели / обустави поступкаОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
обавештење о обустави поступка за I партијуobaveštenje o obustavi za IV partiju
Обавештење о закљученом уговору за партију 2Одлука о обустави поступка за III partiju
Обавештење о обустави за 3. партију
бр. јавне набавке:404-1/155Д/2019-28
предмет јавне набавке: Уређаји за мрежно напајање
рок за подношење понуде: 09.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/157У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуга озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских установа у складу са Програмом озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских установа
рок за подношење понуде: 09.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Конкурсна документацијаПозив за подношење понуда
Одговори на постављена питања бр.1-3Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
ИЗМЕЊЕНА Конкурсна документацијаОдлука о додели уговора
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
бр. јавне набавке:404-1/153Р/2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на рушењу и санцији дела старе ограде у Основној школи „Његош“ у Нишу
рок за подношење понуде: 08.01.2020 13:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/64Р-2019-28
предмет јавне набавке: Санација и реконструкција терена ФК „Железничар“, број 404-2/64Р-2019-28, у циљу закључења оквирног споразума, са роком трајања од 2 (две) године
рок за подношење понуде: 08.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питање и одговор број 1Измена и допуна конкурсне документације број 1
Питања и одговори број 2Измена и допуна конкурсне документације број 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаПитања и одговори број 3
Одлука о закључењу оквирног споразумаОбавештење о закљученом оквирном споразуму
бр. јавне набавке:404-2/68Р-2019-28
предмет јавне набавке: извођење радова aдаптације топлотних подстаница на базену испод трибина и у сали технике у склопу комплекса спортско-рекреативног центра „Чаир“ у Нишу.
рок за подношење понуде: 03.01.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
измена конкурсне документацијеизмењене странице конкурсне документације 1 и 9
измењене странице конкурсне документације 32 и 45pojasnjenje konkursne dokumentacije
izmenjena strana 73 konkursne dokumentacijeobavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
izmewene stranice 1 i 9 konkursne dokumentacije drobavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
odluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-2/69Р-2019-28
предмет јавне набавке: извођење радова изградње прикључног кабловског вода од ТС 110/10 kV „Ниш 10“ до нове ТС 10/0,4 kV „Научно-технолошки парк“ у Нишу
рок за подношење понуде: 03.01.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
појашњење конкурсне документацијеизмена конкурсне документације
измењена страница 36 / 66измењене стране 7 и 9 од 66
додатно појашњењеизменјена страна 36 други пут
обавештење о продужењу рока за подношење понудеpojasnjenje konkursne dokuemntacije
odluka o dodeli ugovoraobaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/135Д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка сијалица са влакнима
рок за подношење понуде: 03.01.2020 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење и одговор на питање бр. 1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/63У/2019-28
предмет јавне набавке: Израда пројектне документације за уређење Суводолског потока, ЈН брoj 404-2/63У-2019-28
рок за подношење понуде: 30.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:404-1/138U-2019-28
предмет јавне набавке: Usluge autobuskog prevoza u zemlji i inostranstvu
рок за подношење понуде: 30.12.2019 10:00
конкурсна документација:
PozivKonkursna dokumentqacija
Odgovor na pitanjeOdluka o dodeli
бр. јавне набавке:404-1/140U-2019-28
предмет јавне набавке: Usluge štampe
рок за подношење понуде: 30.12.2019 10:00
конкурсна документација:
PozivKonkursna dokumentacija
Odluka o obustavi
бр. јавне набавке:404-2/50у-2019-28
предмет јавне набавке: Израда пројектне документације за енергетску ефикасност објеката образовања
рок за подношење понуде: 27.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:404-1/131У/2019-28
предмет јавне набавке: Пружање услуге персоналне асистенције за особе са инвалидитетом, у циљу закључења оквирног споразума
рок за подношење понуде: 26.12.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна докуементација
Одлука о закључењу оквирног споразумаОбавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговоруОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/66Р-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на реконструкцији обданишта у Новом Селу, ради закључења оквирног споразума
рок за подношење понуде: 25.12.2019 12:30
конкурсна документација:
Одлука о закључењу оквирног споразумаОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
бр. јавне набавке:404-1/123Д/2019-28
предмет јавне набавке: Набавка мобилног саобраћајног полигона за саобраћајно образовање и едукацију деце
рок за подношење понуде: 25.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одговор на питање број 1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/59У-2019-28
предмет јавне набавке: услуга израде идејног решења за изградњу мултифункционалног Експо центра у Нишу
рок за подношење понуде: 23.12.2019 15:00
конкурсна документација:
позив за учешће на конкурсуконкурсна документација
обавештењеobavestenje o konkursu
odluka o dodeli nagradaobaveštenje o rezultatima konkursa
бр. јавне набавке:404-1/119д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка дечијих ауто-седишта
рок за подношење понуде: 23.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели
бр. јавне набавке:404-2/65Д/2019-28
предмет јавне набавке: Добра за II фазу унапређења DATA центра
рок за подношење понуде: 23.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке: 404-1/122у-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности услуге, брoj 404-1/122у-2019-28 - израда стратегије и акционог плана за унапређење безбедности старих лица (категорија 65+) у саобраћају
рок за подношење понуде: 23.12.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Одговор на питање 1-2Измена и допуна конкурсне документације број 1
Odgovor na pitanjke broj 3Odluka o dodeli ugovora
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/121у-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности услуге, брoj 404-1/121у-2019-28 - израда стратегије и акционог плана за унапређење безбедности деце у саобраћају
рок за подношење понуде: 23.12.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Одговор на питање 1-2Измена и допуна конкурсне документације број 1
Odgovor na pitanje broj 3Odluka o dodeli ugovora
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/66Р-2019-28
предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији обданишта у Новом Селу
рок за подношење понуде: 20.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:404-1/112Д-2019-28
предмет јавне набавке: Систем за евиденцију радног времена запослених
рок за подношење понуде: 20.12.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење и одговори везани за КД 1Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
бр. јавне набавке:404-2/46У-2019-28
предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката Града Ниша, годишње одржавање услуга и материјал
рок за подношење понуде: 20.12.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Odgovor na pitanje1Odluka o dodeli
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/61R-2019-28
предмет јавне набавке: Извођења радова на спровођењу одбране од поплава за воде II реда за 2019. годину на територији Града Ниша – по измени Оперативног плана одбране од поплава на територији града Ниша за воде II реда за 2019. годину
рок за подношење понуде: 16.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/146D-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка новогодишњих поклона за децу запослених у секретаријатима и службама Града Ниша, обликована у 2 партије и то: Партија I – поклон честитка вредносни ваучер – мешовита опрема и играчке за категорију деце од 0 до 8 година, Партија II – поклон честитка вредносни ваучер – мешовита спортска опрема за категорију деце од 8 од 15 година
рок за подношење понуде: 12.12.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru za I partiju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za II partiju
бр. јавне набавке:404-1/84Р/2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на објектима ЈПУ „Пчелица“ Ниш, обликована у две партије: партија I – радови на замени керамике и санитарије, замена водоводне и канализационе инсталације у вртићу "'Бамби" и партија II – радови на санцији улазног степеништа у вртићу ''Црвенкапа''
рок за подношење понуде: 10.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
бр. јавне набавке:404-2/62Р/2019-28
предмет јавне набавке: Наставак радова на балон сали у ОШ „Чегар“ у Нишу, јавна набавка бр. 404-2/62Р/2019-28
рок за подношење понуде: 09.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:404-1/147У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуге текућих поправки и одржавања службених аутомобила, обликован по партијама и то за VI партију – сервисирање возила марке Дачиа
рок за подношење понуде: 06.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
бр. јавне набавке:404-2/53д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка материјала за саобраћај, обликован у 2 (две) партије и то за следеће партије: - I партија – Бензин и дизел за службена возила Града Ниша; - II партија – Течни нафтни гас за службена возила Града Ниша.
рок за подношење понуде: 06.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:1ПО/2019 ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
предмет јавне набавке: Извођење радова на рушењу, изградња и покривању нове западне трибине, завршетак радова и покривање источне, северне и јужне трибине, уређење терена, паркинга и прилаза на стадиону "Чаир" у Нишу.
рок за подношење понуде: 06.12.2019 00:00
конкурсна документација:
Претходно обавештењеПретходно обавештење енглеска верзија
бр. јавне набавке:Претходно обавештење
предмет јавне набавке: Извођење радова на рушењу, изградња и покривању нове западне трибине, завршетак радова и покривање источне, северне и јужне трибине, уређење терена, паркинга и прилаза на стадиону "Чаир" у Нишу.
рок за подношење понуде: 06.12.2019 00:00
конкурсна документација:
бр. јавне набавке:404-2/55У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуге штампе и одржавања мултифункцијских уређаја
рок за подношење понуде: 06.12.2019 00:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације бр.1Измењена и допуњена конкурсна документација бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.1Појашњење конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
бр. јавне набавке:404-1/145У/2019-28
предмет јавне набавке: Геодетске услуге, обликоване у 2 партије
рок за подношење понуде: 05.12.2019 14:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
бр. јавне набавке:404-2/54Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на санацији просторија СОФК-е
рок за подношење понуде: 05.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације бр.1Измењена и допуњена конкурсна документација бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.1Измена и допуна конкурсне документације бр.2
Измењена и допуњена конкурсна документација бр.2Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена и допуна конкурсне документације бр.3Измењена и допуњена конкурсна документација бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаПојашњење конкурсне документације бр.3
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/49Д-2019-28
предмет јавне набавке: Јавна набавка рачунара
рок за подношење понуде: 02.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
питања и одговори бр.1-6измена и допуна број 1
Измењена конкурсна документација број 1Odluka o dodeli
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/142У-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка пружања услуга управљања процесима успостављања и унапређења ГИС-а Града Ниша на пројекту „Унапређење географско информационог система града Ниша“.
рок за подношење понуде: 02.12.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
измена конкурсне документације 1измена конкурсне документације 2
измена конкурсне документације 3измена конкурсне документације 4
измена конкурсне документације 5измена конкурсне документације 6
измена конкурсне документације 7измена конкурсне документације
измена конкурсне документације модел уговорапојашњења конкурсне документације 1
појашњење конкурсне докуемнтације 2обавештење о продужењу рока 1
обавештење о продужењу рока 2одлука о додели уговора
obavestenje o zakljucenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/125Д/2019-28
предмет јавне набавке: Набавка опреме за пружање прве помоћи за потребе запослених у органима, службама и секретаријатима града Ниша, обликована по партијама: Партија 1 – Набавка ормарића за потребе секретаријата, служби и органа града Ниша; Партија 2 – Набавка торби за прву помоћ за потребе секретаријата, служби и органа града Ниша
рок за подношење понуде: 02.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Odluka o dodeli
бр. јавне набавке:404-2/51У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуге обвнове Check point лиценце
рок за подношење понуде: 02.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/137р-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности радова, брoj 404-1/137р-2019-28 - Извођење радова на одржавању сеоских водовода
рок за подношење понуде: 02.12.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-2/58у-2019-28
предмет јавне набавке: Услуге израде пројектне документације за потребе изградње канализационе мреже на градском и сеоском подручју града Ниша
рок за подношење понуде: 29.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење КД и одговор бр.1Измена конкурсне документације бр.1
Измена и допуна конк.док. бр.2Измењена и допуњена конк.док. бр.2
Обавештење о продужењу рока отварањаОдлука о закључењу оквирног споразума
бр. јавне набавке:404-2/57у-2019-28
предмет јавне набавке: Услуге пројектне документације за потребе водоснабдевања на градском и сеоском подручју града Ниша
рок за подношење понуде: 29.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење КД и одговор бр.1Измена конкурсне документације бр.1
Измена и допуна конк.док.бр.2Измењена и допуњена конк.док. бр.2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
бр. јавне набавке:404-1/132Д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка опреме за климатизацију са уградњом за објекат у улици Генерал Милојка Лешјанина број 39
рок за подношење понуде: 25.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одговори на питања бр.1Измена конкурсне документације
Odluka o dodeliОbaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/99Д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, обликована у четири партије
рок за подношење понуде: 25.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
pitanja i odgovori 1-7izmena i dopuna br.1
obavestenje o produzenju rokaпитање и одговор бр.8
измена и допуна број 2обавештење о продужењу рока број 2
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2Обавештење о закљученом уговору за партију 3
Обавештење о закљученом уговору за партију 4
бр. јавне набавке:404-1/74У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуге озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских установа у складу са Програмом озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских установа
рок за подношење понуде: 22.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступка јавне набавкеОбавештење о обустави поступка јавне набавке
бр. јавне набавке:404-1/108р-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности радова, брoj 404-1/108р-2019-28 - посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову, на проширењу платоа базена СЦ „Чаир“ у Нишу
рок за подношење понуде: 22.11.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/136Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на уградњи алармног противпожарног система и радови на инсталацији система распршивача у Народном позоришту, јавна набавка бр. 404-1/136Р/2019-28
рок за подношење понуде: 18.11.2019 11:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/117д-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности добара, брoj 404-1/117д-2019-28 - Материјал и средства за одржавање хигијене и тоалетни прибор, обликованa у две партије, за I партију - Материјал и средства за одржавање хигијене.
рок за подношење понуде: 18.11.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Измена и допуна конкурсне документације број 1Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање број 1Измењена страна 6-42
Измењена страна 21-42Измењена страна 22-42
Измењена страна 32-42Odluka o dodeli ugovra
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/130У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуге текућих поправки и одржавања службених аутомобила, обликован по партијама и то за VI партију – сервисирање возила марке Дачиа
рок за подношење понуде: 15.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обуставиОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/71У-2019-28
предмет јавне набавке: Oсигурање службених возила Градске управе града Ниша у сврху регистрације и каско осигурање, обликована по партијама и то за Партију 2 – Каско осигурање службених возила Градске управе града Ниша
рок за подношење понуде: 15.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/129Д-2019-28
предмет јавне набавке: израда и испорука аутоматских носача мета са сакупљачем за ваздушно оружје, за потребе опремања стрељане регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спротско рекреативног центра „Чаир“ у Нишу
рок за подношење понуде: 14.11.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
odluka o dodeli ugovoraobavestenje o zakljucenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/12У-2019-28
предмет јавне набавке: Техничка контрола пројектне документације стадиона "Чаир" у Нишу
рок за подношење понуде: 14.11.2019 08:50
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о продужењу рока отварања бр.1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/48R/2019-28
предмет јавне набавке: Извођења радова на спровођењу одбране од поплава за воде II реда за 2019. годину на територији Града Ниша
рок за подношење понуде: 12.11.2019 00:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Odluka o dodeli
бр. јавне набавке:404-1/134Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији система за грејање у објекту Позоришта лутака Ниш
рок за подношење понуде: 08.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-2/44У-2019-28
предмет јавне набавке: Пружање услуга на усаглашавању пројектне документације за стадион „Чаир“- западна трибина
рок за подношење понуде: 06.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питање и одговор бр.1Измена и допуна конк.док.број 1
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/128Д-2019-28
предмет јавне набавке: Испорука, повезивање и подешавање активне и пасивне опреме за рачунарску мрежу, неопходне за исправно функционисање система електронских мета, за потребе опремања стрељане регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спротско рекреативног центра „Чаир“ у Нишу
рок за подношење понуде: 04.11.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
izmenjena tehnička specifikacija dobaraobaveštenje o produženju roka dostavljanja ponuda
odluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-1/101У-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности услуге, брoj 404-1/101У-2019-28 - Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији Града Ниша са техничком контролом.
рок за подношење понуде: 04.11.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/127Р-2019-28
предмет јавне набавке: извођење архитектонско-грађевинских радова у циљу реализације Пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објекат куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу
рок за подношење понуде: 01.11.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
pojašnjenje konkursne dokumentacijeizmenjena strana konkursne dokumentacije
obaveštenje o produženju rokaizmenjena tehnicka specifikacija
odluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-127Р/2019-28
предмет јавне набавке: извођење архитектонско-грађевинских радова у циљу реализације Пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објекат куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу
рок за подношење понуде: 01.11.2019 12:00
конкурсна документација:
бр. јавне набавке:404-1/126Д-2019-28
предмет јавне набавке: испорука и инсталација професионалних електронских мета, за потребе опремања стрељане регионалног школског стрељачког спорта у оквиру Спортско рекреативног центра „Чаир“ у Нишу
рок за подношење понуде: 01.11.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
odluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-1/76Д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка добара - набавка материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована у пет партија
рок за подношење понуде: 31.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење КД бр. 1Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена КД бр. 1Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка - П1,П2,П3,П4
Обавештење о закљученом уговору - П5
бр. јавне набавке:404-1/124Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на постављању паркета у објекту Народног позоришта
рок за подношење понуде: 30.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/85Р/2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у Средњој стручној школи у Нишу
рок за подношење понуде: 30.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/27У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуге одржавања виртуелне и мрежне инфраструктуре
рок за подношење понуде: 29.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/45р-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности радова, брoj 404-1/45р-2019-28 - извођење радова на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови на објекту Медицинске школе „Др Миленко Хаџић“ у Нишу.
рок за подношење понуде: 28.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Pitanje i odgovor broj 1Izmena i dopuna konkursne dokumentacije broj 1
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije broj 2Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-3/9Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на завршетку обданишта у Брзом Броду, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума од 2 године од дана закључења
рок за подношење понуде: 28.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Одлука о закључењу оквирног споразумаОбавештење о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговоруОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/105р-2019-28
предмет јавне набавке: Радови на на адаптацији степеништа у рампе за инвалидна лица у Заводу за здравствену заштиту радника – Амбуланта „Ангропромет“ Ниш.
рок за подношење понуде: 28.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели угховораОбавештење о заклјученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/65R-2019-28
предмет јавне набавке: Извођења радова на крову и других занатских радова на објектима Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш на вртићима „Пинокио“, „Свитац“, „Палчић“ и „Цврчак“
рок за подношење понуде: 28.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovoraОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/118р-2019-28
предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радова, брoj 404-1/118р-2019-28 - Извођење радова на одржавању сеоских водовода.
рок за подношење понуде: 28.10.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Odluka o obustavi postupka javne nabavkeObaveštenje o obustavi postupka
бр. јавне набавке:404-1/116У-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка услуга за потребе текућих поправки и одржавања зграда и објеката, обликована по партијама и то: Партија 2 – Услуге поправке и одржавања подова – уградња подних облога (паркета, ламината и др.)
рок за подношење понуде: 28.10.2019 00:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/94У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуге осигурања СЦ "Чаир", обликована у 7 партија
рок за подношење понуде: 23.10.2019 10:00
конкурсна документација:
Конкурсна документацијаПозив за подношење понуда
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору за Партију 4
Обавештење о закљученом уговору за Партију 3Обавештење о закљученом уговору за Партију 1
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2Обавештење о закљученом уговору за Партију 5
Обавештење о закљученом уговору за Партију 6Обавештење о закљученом уговору за Партију 7
бр. јавне набавке:404-1/92у-2019-28
предмет јавне набавке: Техничка контрола пројектне документације лифта за обданиште у Новом Селу
рок за подношење понуде: 21.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/97Р-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на уклањању бесправно изграђених објеката, уклањање предмета и ствари и њихово чување и други послови на принудном извршењу решења из надлежности грађевинске инспекције, инспекције за путеве и саобраћајне инспекције и извођење радова из области становања и одржавања стамбених зградa по одобрењу Органа надлежног за послове грађевинарства на територији Града Ниша на годишњем нивоу.
рок за подношење понуде: 21.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаконкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/47Р/2019-28
предмет јавне набавке: Наставак радова на балон сали у ОШ "Чегар" у Нишу
рок за подношење понуде: 18.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-2/32Д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка саобраћајне опреме и сигнализације у функцији безбедности саобраћаја, обликована по партијама и то: I партија – Знакови са изменљивим садржајем порука радом светлосних сигнала; II партија – Бројачи времена на семафорима; III партија – Принудни успоривачи брзине; IV партија – Саобраћајна огледала; V партија – Улични маркери; VI партија – Флексибилни стубићи
рок за подношење понуде: 18.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудеКонкурсна документација
Питања и одговори - 1-5Питања и одговори - 6-10
Измена и допуна број 1Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори - 13-15Измена и допуна број 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда брОдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за прву партијуОбавештење о закљученом уговору за другу партију
Обавештење о закљученом уговору за четврту партијуОбавештење о закљученом уговору за пету партију
Обавештење о закљученом уговору за шесту партијуОбавештење о закљученом уговору за трећу партију
бр. јавне набавке:404-1/102Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на уградњи алармног противпожарног система и радови на инсталацији система распршивача у Народном позоришту у Нишу
рок за подношење понуде: 18.10.2019 11:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/64R-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка радова на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у ОШ «Први мај» у Трупалу
рок за подношење понуде: 17.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обуставиОбавештење ообустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/100У/2019-28
предмет јавне набавке: Геодетске услуге, обликоване у 5 партијиа
рок за подношење понуде: 17.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора и обустави поступкаОбавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5Обавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/107Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији система грејања у објекту Позоришта лутака Ниш
рок за подношење понуде: 15.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/28Р/2019-28
предмет јавне набавке: Набавка радова на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови (ОШ „Сретен Младеновић Мика” у Нишу)
рок за подношење понуде: 14.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудеКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/31Д/2019-28
предмет јавне набавке: Набавке теретног моторног возила с радном плтформом за рад на висини у функцији одржавања саобраћајне сигнализације
рок за подношење понуде: 14.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудеКонкурсна документација
Питања и одговориОдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговоруОдлука о измени уговора о јавној набавци
бр. јавне набавке:404-1/114Р-2019-28
предмет јавне набавке: извођење радова на рехабилитацији одабраних локација у циљу реализације пројекта првог степена приоритета „Унапређење приступачности Града Ниша - Један лаки километар”
рок за подношење понуде: 11.10.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
измене конкурсне документациједопуна конкурсне документације
обавештење о продужењу рока достављања понудаodluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-1/52Д/2019-28
предмет јавне набавке: Набавка теренског возила
рок за подношење понуде: 11.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
бр. јавне набавке:404-1/110Р-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка извођења радова на уградњи термотехничких инсталација у објекту основне школе „Мирослав Антић“ у Нишу. Јавна набавка брoj 404-1/110Р-2019-28.
рок за подношење понуде: 10.10.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
odluka o dodeli ugovoraобавештење о закљученом уговору
odluka o izmeni ugovora
бр. јавне набавке:404-1/54р-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту ОШ „Бранко Радичевић“ Габровац, јавна набавка брoj 404-1/54р-2019-28
рок за подношење понуде: 09.10.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje broj 1-2Одлука о обустави поступка јавне набавке
Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke
бр. јавне набавке:404-1/109Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на постављању паркета у објекту Народног позоришта
рок за подношење понуде: 08.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/47Р-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на санација оштећења на згради ЕТШ «Никола Тесла» у Нишу
рок за подношење понуде: 08.10.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/45Р-2019-25
предмет јавне набавке: Извођење радова за реализацију Пројекта „Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи „Младост“, предшколске установе „Пчелица” у Нишу.
рок за подношење понуде: 07.10.2019 12:00
конкурсна документација:
конкурсна документацијаpojašnjenja 1
pojasnjenja 2izmena konkursne dokuemntacija br 1
poziv za podnošenje ponudeobavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponu
pojasnjenje konkursne dokuemntacije 3odluka o dodeli ugovora
обавештење о закљученом уговоруодлука о измени уговора
бр. јавне набавке:404-1/51Р/2019-28
предмет јавне набавке: Извођења радова на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у објекту Установе „Дечији центар“ Ниш
рок за подношење понуде: 07.10.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/53R/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у Трговинској школи у Нишу
рок за подношење понуде: 07.10.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење КД бр. 1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/88у-2019-28
предмет јавне набавке: Пружање услуга техничког пријема објекта - Социјално становање, локација Бранко Бјеговић
рок за подношење понуде: 07.10.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/106Р-2019-28
предмет јавне набавке: Уређење дворишта Основне школе „Учитељ Таса“ у Нишу
рок за подношење понуде: 04.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/96Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на цркви Св. Петке у Нишу, јавна набавка бр. 404-1/96Р/2019-28
рок за подношење понуде: 04.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/68р-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности радова, брoj 404-1/68р-2019-28 - Извођење радова на одржавању сеоских водовода
рок за подношење понуде: 30.09.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka JNObaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
бр. јавне набавке:404-3/8Р-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, ЈН брoj 404-2/3Р-2019-28.
рок за подношење понуде: 27.09.2019 14:00
конкурсна документација:
обавештење о покретању преговарачког поступкаконкурсна документација
одлука о додели уговораобавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/40Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на завршетку обданишта у Брзом Броду, ради закључења оквирног споразума о извођењу радова са једним понђачем и трајањем оквирног споразума две године од дана закључења
рок за подношење понуде: 27.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1Измењена конкурсна документација бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.1Измена конкурсне документације бр.2
Измењена конкурсна документација бр.2Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена и допуна конкурсне документације бр.3Измењена и допуњена конкурсна документација бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.3Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/39Р/2019-28
предмет јавне набавке: Одржавање школских дворишта
рок за подношење понуде: 26.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/43Д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка опреме за пружање прве помоћи за потребе запослених у органима, службама и секретаријатима града Ниша, обликована по партијама: Партија 1 – Набавка ормарића за потребе секретаријата, служби и органа града Ниша; Партија 2 – Набавка торби за прву помоћ за потребе секретаријата, служби и органа града Ниша
рок за подношење понуде: 26.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступака
бр. јавне набавке:404-1/104У-2019-28
предмет јавне набавке: пружање услуга промоцијe Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину
рок за подношење понуде: 26.09.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
odluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-2/38Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на топлификацији и изградњи прикључка за Трговинску школу у Нишу
рок за подношење понуде: 25.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/73У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуга одржавања централне климатизације за годишње потребе у објектима града Ниша, обликована по партијама и то: Партија 1 – одржавање централне климатизације у објекту у улици Николе Пашића број 24; Партија 2 – одржавање централне климатизације просторија у ТПЦ Калча, које користи Секретаријат за локлану пореску администрацију и Партија 3 – одржавање централне климатизације просторија у објекту у улици Орловића Павла 28 – Официрски дом
рок за подношење понуде: 25.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
бр. јавне набавке:404-1/93d-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског намештаја за потребе Градске управе Града Ниша
рок за подношење понуде: 23.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Одговор на питање бр,1Измењена конкурсна документација
Појашњење КД бр. 1одлука о додели уговора
Обавештење о закљлјученом уговору
бр. јавне набавке:404-3/7Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на изградњи дечјег спортског игралишта у комплексу „Бојанине воде“
рок за подношење понуде: 23.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Одлука о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/72d-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка дневне и недељне штампе за потребе секретаријата, служби и органа града Ниша
рок за подношење понуде: 20.09.2019 13:30
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОдлука о стављању ван снаге одлуке о додели уговор
Одлука о додели уговора 2Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/70у-2019-28
предмет јавне набавке: Услуге текућих поправки и одржавања службених аутомобила, обликован по партијама и то за VIII партију – сервисирање возила набављених у текућој години
рок за подношење понуде: 20.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/60У-2019-28
предмет јавне набавке: Услуге праћења нивоа комуналне буке у складу са Програмом праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2019/2020. годину
рок за подношење понуде: 19.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/95У-2019-25
предмет јавне набавке: Набавка пружања услуга израде пројектно техничке докуметације за санацију, реконструкцију и унапређење енергетске ефикасности објеката Дома „Душко Радовић“ у Нишу
рок за подношење понуде: 18.09.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
odluka o dodeli ugovoraobaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/61У-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка услуга за потребе текућих поправки и одржавања зграда и објеката, обликована по партијама и то: Партија 1 – Услуге поправке и одржавања кровова; Партија 2 – Услуге поправке и одржавања подова – уградња подних облога (паркета, ламината и др.)
рок за подношење понуде: 13.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора/обустави поступкаОбавештење о обустави поступка за Партију 2
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1
бр. јавне набавке:404-1/44Р-2019-28
предмет јавне набавке: Радови на санацији школског дворишта ОШ „Ратко Вукићевић“ у Нишу
рок за подношење понуде: 11.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/135У-2018-28
предмет јавне набавке: Израда акта о процени ризика радних места Градске управе, као и Служби града Ниша
рок за подношење понуде: 11.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори - 1 и 2Измена и допуна конкурсне документације број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаПитање и одговор - 3
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/89У-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка портала о обележјима безбедности саобраћаја – локална база података за територију Града Ниша са катастром саобраћајне сигнализације (I Фаза)
рок за подношење понуде: 09.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питање и одговор број 1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/42Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на изградњи дечијег спортског игралишта у комплексу „Бојанине воде“, јавна набавка бр. 404-2/42Р/2019-28
рок за подношење понуде: 09.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-2/33Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на изградњи водоводне мреже, ради закључења оквирног споразума о извођењу радова са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума од 2 године од дана закључења
рок за подношење понуде: 05.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације бр.1Измењена и допуњена конкурсна документација бр.1
Измена и допуна конкурсне документације бр.2Измењена и допуњена конкурсна документација бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.2Измена и допуна конкурсне документације бр.3
Измењена и допуњена конкурсна документација бр.3Појашњење конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 1Измена и допуна конкурсне документације бр.4
Измењена и допуњена конкурсна документација бр.4Појашњење конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужетку рока за подношење понудаОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Измена и допуна конкурсне документације бр.5Измењена и допуњена конкурсна документација бр.5
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаИзмена и допуна конкурсне документације бр.6
Измењена и допуњена конкурсна документација бр.6Појашњење конкурсне документације бр.5
Измена и допуна конкурсне документације бр.7Измењена и допуњена конкурсна документација бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.6Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-2/34Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на изградњи канализационе мреже, ради закључења оквирног споразума о извођењу радова са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума од 2 године од дана закључења
рок за подношење понуде: 05.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Измена и допуна конкурсне документације бр.1Измењена и допуњена конкурсна докуменација бр.1
Измена и допуна конкурсне документације бр.1Измена и допуна конкурсне документције бр.2
Измењена и допуњена конкурсна документација бр.2Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2Измена и допуна конкурсне документације бр.3
Измењена и допуњена конкурсна документације бр.3Појашњењењ конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 1Измена и допуна конкурсне документације бр.4
Измењена и допуњена конкурсна документација бр.4Појашњење конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужетку рока за подношење понудаОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Измена и допуна конкурсне документације бр.5Измењена и допуњена конкурсна документација бр.5
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаИзмена и допуна конкурсне документације бр.6
Измењена и допуњена конкурсна документација бр.6Појашњење конкурсне документације бр.5
Измена и допуна конкурсне документације бр.7Измењена и допуњена конкурсна документација бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.6Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-2/41U/2019-28
предмет јавне набавке: Израда пројекта лифа за обданиште у Новом Селу
рок за подношење понуде: 02.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
бр. јавне набавке:404-1/87Р-2019-28
предмет јавне набавке: Уређење дворишта Основне школе „Учитељ Таса“ у Нишу
рок за подношење понуде: 02.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудеКонкурсна документација
Питање и одговор број 1Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
бр. јавне набавке:404-1/37Р/2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерских и санитарних радова на објекту ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Нишу
рок за подношење понуде: 29.08.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питање и одговор бр. 1Измена и допуна конкурсне док. бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понудеИзмена и допуна бр. 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаОдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/35У/2019-28
предмет јавне набавке: Геодетске услуге, обликоване у 7 партија
рок за подношење понуде: 28.08.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора и обустави поступкаОбавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/36Р-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa радова, брoj 404-2/36Р-2019-28 - извођење радова на осветљењу приликом изградње саобраћајница, у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем, са периодом трајања од две године.
рок за подношење понуде: 22.08.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Одлука о закључењу оквирног споразумаОбавештење о закљученом оквирном споразуму
бр. јавне набавке:404-1/66у-2019-28
предмет јавне набавке: Пружање услуге израде елабората о стању мостова и мерама за санацију - реконструкцију, обликованe у две партије, за I партију - Доњоврежински мост код војног базена
рок за подношење понуде: 20.08.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудеКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка ЈН
бр. јавне набавке:404-2/39Р/2019-28
предмет јавне набавке: Наставак радова на балон сали у ОШ "Чегар" у Нишу
рок за подношење понуде: 19.08.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/79Р-2019-28
предмет јавне набавке: Одржавање историјских споменика и верских објеката и зграде под заштитом
рок за подношење понуде: 19.08.2019 12:00
конкурсна документација:
Позива за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/62У-2019-28
предмет јавне набавке: Припрема оброка за кориснике – три оброка дневно (доручак, ручак и вечера) – храна упакована у амбалажама за једнократну употребу – превоз оброка два пута дневно до установе – примена HACCP стандарда од стране понуђача, за кориснике Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља Ниш
рок за подношење понуде: 15.08.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питање и одговор број 1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-3/6Р/2019-28
предмет јавне набавке: Додатни радови на изградњи обданишта у Брзом Броду
рок за подношење понуде: 12.08.2019 12:00
конкурсна документација:
Обавештење о покренутом преговарачком поступкуКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/80Д-2019-28
предмет јавне набавке: Пакети за ђаке прваке - Прибор за цртање; Прибор за писање
рок за подношење понуде: 12.08.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-3/5Р/2019-28
предмет јавне набавке: Додатни грађевиснко-занатски и електро радови на адаптацији и реконструкцији зграде Задружног дома у Доњем Матејевцу - трећа фаза радова
рок за подношење понуде: 07.08.2019 12:00
конкурсна документација:
Обавештење о покренутом преговарачком поступкуКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/90Р-2019-25
предмет јавне набавке: извођење радова на рехабилитацији одабраних локација у циљу реализације пројекта првог степена приоритета „Унапређење приступачности Града Ниша - Један лаки километар”.
рок за подношење понуде: 05.08.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
odluka o obustavi postupka
бр. јавне набавке:404-1/83Р/2019-28
предмет јавне набавке: Санација паркета у фискултурној сали ОШ "Мирослав Антић" у Нишу
рок за подношење понуде: 29.07.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна докуметнација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/82У/2019-28
предмет јавне набавке: Пружање услуга техничког пријема објеката
рок за подношење понуде: 29.07.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудеКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-5/3R-2019-28
предмет јавне набавке: Извођења радова на одржавању пумпних станица на територији града Ниша
рок за подношење понуде: 26.07.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Odluka o dodeli uovora
бр. јавне набавке:404-3/3У/2019-28
предмет јавне набавке: Компјутерске услуге одржавања софтвера ЛПА
рок за подношење понуде: 26.07.2019 10:00
конкурсна документација:
Обавештење о покретању преговарачког поступка безКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/27У/2019-28
предмет јавне набавке: Израда пројектне документације за фонтану у оквиру реконструкција и партерног уређења Трга краља Милана (хидро - машински део)
рок за подношење понуде: 25.07.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2У/4-21-2017-28
предмет јавне набавке: Геодетске услуге, обликоване у 4 партије
рок за подношење понуде: 25.07.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
бр. јавне набавке:404-1/81Д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка и уградња опреме за климатизацију у делу простора на првом спрату (без анекса) и просторије за састанке у поткоровљу објекта Града Ниша у ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 39., јавна набавка брoj 404-1/81Д-2019-28.
рок за подношење понуде: 24.07.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
Odluka o dodeli ugovoraobavestenje o zakljucenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/41-2019-28
предмет јавне набавке: услуга вршења техничкoг прегледа изведених радова на објектима нискоградње и високоградње у циљу закључења оквирног споразума, за период од две године.
рок за подношење понуде: 23.07.2019 12:00
конкурсна документација:
poziv za podnošenje ponudakonkursna dokumentacija
pojašnjenje konkursne dokumentacijeodluka o zakljucenju okvirnog sporazuma
бр. јавне набавке:404-1/57У-2019-28
предмет јавне набавке: Увођење основних принципа интегралне производње и заштите биља на одабраним културама у оквиру одабраних газдинстава
рок за подношење понуде: 19.07.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/59У-2019-28
предмет јавне набавке: Aнализе пољопривредног земљишта
рок за подношење понуде: 16.07.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:Позив за подношење понуда
предмет јавне набавке: Израда елабората и обављање функционалних послова у складу са Оперативним планом одбране од поплава за воде II реда на територији града Ниша за 2019. годину, обликована у две партије: I партију - Израда елабората II партију - Обављање функционалних послова
рок за подношење понуде: 16.07.2019 12:00
конкурсна документација:
бр. јавне набавке:404-1/50У/2019-28
предмет јавне набавке: Израда елабората и обављање функционалних послова у складу са Оперативним планом одбране од поплава за воде II реда на територији града Ниша за 2019. годину, обликована у две партије: I партију - Израда елабората II партију - Обављање функционалних послова
рок за подношење понуде: 16.07.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о доделиОбавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/56У-2019-28
предмет јавне набавке: Едукација из области пољопривреде и руралног развоја
рок за подношење понуде: 16.07.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори - 1 и 2Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/78Р-2019-28
предмет јавне набавке: извођење радова на рехабилитацији одабраних локација у циљу реализације пројекта првог степена приоритета „Унапређење приступачности Града Ниша - Један лаки километар”
рок за подношење понуде: 10.07.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
obavestenje o produzetku rokaodluka o obustavi postupka
obavestenje o obustavi postuipka
бр. јавне набавке:404-1/75У-2019-28
предмет јавне набавке: набавка пружања услугa ресторана, обликована у три партије и то: Партија I – Услуге ресторана домаће кухиње Партија II – Услуге ресторана интернационалне кухиње Партија III – Услуге етно ресторана ЈН брoj 404-1/75У-2019-28, у циљу закључивања оквирног споразума за сваку од партија, са периодом важења од 2 године од дана закључења оквирних споразума.
рок за подношење понуде: 09.07.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
obavestenje o produyenju roka za podnosenje ponudaodluka o obustavi postupka javne nabavke
бр. јавне набавке:404-2/26У-2019-28
предмет јавне набавке: Израда пројектне документације лифта за обданиште у Новом Селу
рок за подношење понуде: 08.07.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-2/29У-2019-28
предмет јавне набавке: Израда пројектне документације за санирање клизишта Крушце
рок за подношење понуде: 08.07.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступка
бр. јавне набавке: 404-2/30Р-2019-28
предмет јавне набавке: Јавна набавка радова, брoj 404-2/30Р-2019-28 - Извођење радова на комуналном опремању локације за социјално становање у насељу Бранко Бјеговић, обликованe у четири партије, за I партију - Партерно уређење.
рок за подношење понуде: 08.07.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Odluka o dodeli ugovoraОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/34У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуга информисања и оглашавања, обликована у две партије и то: 1. партија – објављивање огласа у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и 2. партија – објављивање огласа у дневном листу, који се дистрибуира на територији Града Ниша
рок за подношење понуде: 05.07.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору за 1. партију
Обавештење о закљученом уговору за 2. партију
бр. јавне набавке:404-1/77У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуга осигурања запослених у органима и службама Града Ниша
рок за подношење понуде: 05.07.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-3/2Р/2019-28
предмет јавне набавке: Додатни радови на изградњи обданишта у Брзом Броду
рок за подношење понуде: 24.06.2019 12:00
конкурсна документација:
Обавештење о покретању преговрачког поступка јавнеКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/13Р-2019-28
предмет јавне набавке: Превентивни радови по налогу градског штаба за ванредне ситуације
рок за подношење понуде: 24.06.2019 12:00
конкурсна документација:
Конкурсна документацијаПозив за подношење понуда
Измена и допуна конкурсне документације број 1Питање и одговор број 1
Одлука о закључењу оквирног споразумаОбавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговоруОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404/5/1Р-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на осветљењу приликом изградње саобраћајница, у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем, са периодом трајања од две године
рок за подношење понуде: 24.06.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Poziv za podnošenje poziva-aktuelna verzijaОдлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/33У-2019-28
предмет јавне набавке: Услуге праћења нивоа нејонизујућих зрачења у складу са Програмом контролног мониторинга нејонизујућих зрачења на територији града Ниша у 2019. години
рок за подношење понуде: 20.06.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/32У-2019-28
предмет јавне набавке: Услуге испитивања загађености земљишта у складу са Програмом испитивања загађености земљишта на територији града Ниша за 2019/2020. годину
рок за подношење понуде: 20.06.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/69У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуга осигурања запослених у органима и службама Града Ниша
рок за подношење понуде: 14.06.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питање и одговор бр. 1Измена конкурсне док бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаОдлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка јн
бр. јавне набавке:404-1/58У-2019-28
предмет јавне набавке: Пружање услуге пројектантског надзора над извођењем радова по пројекту “Изградња научно-технолошког парка у Нишу“.
рок за подношење понуде: 12.06.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за достављање понудаконкурсна документација
одлука о додлеи уговораobaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/26Р-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на замени столарије на објекту ОШ „Десанка Максимовић“ истурено одељење у селима Чокот, Лалинац и Крушце
рок за подношење понуде: 11.06.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:404-2/17У-2019-28
предмет јавне набавке: Израда пројектне документације за објекте специфичне грађевине (мост преко Кутинске реке)
рок за подношење понуде: 10.06.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:404-2/22У/2019-28
предмет јавне набавке: Израда главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење стабилног система дојаве пожара, обликован по партијама, за II партију: Обданиште у Новом Селу
рок за подношење понуде: 10.06.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење КД бр. 1Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/48Р/2019-28
предмет јавне набавке: Набавка и уградња нових сливних решетки и други грађевински радови на атмосферској канализацији
рок за подношење понуде: 04.06.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораOбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/38У/2019-28
предмет јавне набавке: Одржавање јавног осветљења и репарација стубова, тип набавке: резервисана
рок за подношење понуде: 04.06.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/31У-2019-28
предмет јавне набавке: Услуге праћења квалитета површинских вода у складу са Програмом праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2019/2020. годину
рок за подношење понуде: 04.06.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-3/1Д-2019-28
предмет јавне набавке: Јавна набавка добара број 404-3/1Д-2019-28 - набавка опреме - видео надзор за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних возила и детекцију саобраћајних прекршаја на раскрсници улица Кнегиње Љубице и Генерала Милојка Лешјанина.
рок за подношење понуде: 31.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Одлука о додели уговораобавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/18Р-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на делимичној замени столарије на објекту Машинска школа у Нишу
рок за подношење понуде: 31.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/19Р/2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на крову и других грађевинско-занатских радова на објекту ОШ «Стефан Немања» у Нишу
рок за подношење понуде: 31.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-3//1Д-2019-28
предмет јавне набавке: Јавна набавка добара број 404-3/1Д-2019-28 - набавка опреме - видео надзор за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних возила и детекцију саобраћајних прекршаја на раскрсници улица Кнегиње Љубице и Генерала Милојка Лешјанина.
рок за подношење понуде: 31.05.2019 12:00
конкурсна документација:
бр. јавне набавке:404-1/21Р-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на санацији дела ограде ОШ Његош у Нишу
рок за подношење понуде: 31.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/20Р/2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на замени столарије на објектима ОШ „Бранислав Нушић“ у истуреним одељењима у селу Мезграја и селу Сечаница
рок за подношење понуде: 31.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/17У-2019-28
предмет јавне набавке: Пружање услуге спровођења систематске дератизације на територији Града Ниша за 2019. годину
рок за подношење понуде: 29.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2У/4-20-2017-28
предмет јавне набавке: Геодетске услуге, обликоване у 3 партије
рок за подношење понуде: 27.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-2/20R-2019-28
предмет јавне набавке: Извођењe радова - унутрашњи грађевински и занатски радови и радови на инсталацијама (електро енергетске, телекомуникационе и сигналне и термотехничке инсталације) на Цркви Светог Василија Острошког, у циљу закључења оквирног споразума, на период од две године, која ће се спровести у отвореном поступку
рок за подношење понуде: 27.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Измена конкурснеИзмењена конкурсна документација
Питања и одговориОбавештење о продужењу рока
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/25У-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка услуге спасица на базену
рок за подношење понуде: 27.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудеКонкурсна документација
одлука о додели уговораобавештење о поднетом захтеву за заштиту права
одлука о додели уговораобавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/9Р/2019-28
предмет јавне набавке: Капитално одржавање зграда и објеката, обликована у две партије и то: партија 1: Радови на крову и други посебно грађевинско занатски радови, радови на постављању подних облога на згради Нишке телевизије и партија 2: Посебни грађевинско занатски радови, радови на крову, радови на грађевинским инсталацијама на згради месне канцеларије Палилула
рок за подношење понуде: 24.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питање и одговор бр. 1Измена и допуна конкурсне док бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаОдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
бр. јавне набавке:404-2/2Р-2019-28
предмет јавне набавке: Наставак радова на балон сали у ОШ „Чегар“ у Нишу
рок за подношење понуде: 22.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави
бр. јавне набавке:404-1/29У-2019-28
предмет јавне набавке: Пружање услуга техничког пријема објеката
рок за подношење понуде: 20.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обуставиОбавештење о обустави
бр. јавне набавке:404-2/7Д/2019-28
предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског материјала обликована по партијама, јавна набавка бр. 404-2/7Д-2019-28, - Партија 1 – Обрасци, блоковска роба и папир; - Партија 2 – Канцеларијски прибор; - Партија 3 – Штампани материјал
рок за подношење понуде: 20.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори на питање бр.1Измена конкурсне документације
питања и одговор 3 и 4измена конкурсне документације бр. 2
обавештење о продужењу рокаОдлука о додели уговора
Решење о исправци грешке у Одлуци о додели уговора
бр. јавне набавке:404-1/40У-2019-28
предмет јавне набавке: Услуга ангажовања координатора за безбедност за извођење радова и израду плана превентивних мера
рок за подношење понуде: 10.05.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за достављање понудаконкурсна документација
бр. јавне набавке:404-2/18У/2019-28
предмет јавне набавке: Израда главног пројекта заштет од пожара и пројекта за извођење стабилног система дојаве пожара, I партија: обданиште у Брзом Броду
рок за подношење понуде: 10.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење КД бр. 1Појашњење КД бр. 2
Измена КД бр. 1
бр. јавне набавке:404-2/6У/2019-28
предмет јавне набавке: Геодетске услуге израде пројеката пре/парцелације, ради закључења оквирног споразума са 6 понуђача, са периодом трајања оквирног споразума до 31.12.2019.године
рок за подношење понуде: 09.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразумуОбавештење о закљученом уговору 6
Обавештење о закљученом уговору 7Обавештење о закљученом уговору 10
Обавештење о закљученом уговору 9Обавештење о закљученом уговору 8
Обавештење о закљученом уговору 1Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5Обавештење о закљученом уговору 19
Обавештење о закљученом уговору 16Обавештење о закљученом уговору 17
Обавештење о закљученом уговору 18Обавештење о закљученом уговору 11
Обавештење о закљученом уговору 12Обавештење о закљученом уговору 13
Обавештење о закљученом уговору 14Обавештење о закљученом уговору 15
бр. јавне набавке:404-2/14У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуга штампе и одржавања мултифункцијских уређаја
рок за подношење понуде: 08.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Конкурсна документацијаПојашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2Измена конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/5У/2019-28
предмет јавне набавке: Геодетске услуге израде катастарско-топографских планова за припрему за почетак изградње објеката, ради закључења оквирног споразума са 6 понуђача, са периодом трајања оквирног споразума до 31.12.2019.године
рок за подношење понуде: 07.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење конкукрсне документације бр.1Појашњење конкурсне документације бр.2
Одлука о закључењу оквирног споразумаОбавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закључном уговору 4Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 18Обавештење о закљученом уговору 19
Обавештење о закљученом уговору 21Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 14Обавештење о закљученом уговору 20
Обавештење о закљученом уговору 6Обавештење о закљученом уговору 7
Обавештење о закљученом уговору 8Обавештење о закљученом уговору 9
Обавештење о закљученом уговору 10Обавештење о закљученом уговору 11
Обавештење о закљученом уговору 12Обавештење о закљученом уговору 13
Обавештење о закљученом уговору 15Обавештење о закљученом уговору 16
Обавештење о закљученом уговору 17Обавештење о закљученом уговору 22
бр. јавне набавке:404-1/6Р-2019-28
предмет јавне набавке: Радови на санацији паркета у фискултурној сали ОШ "Мирослав Антић" у Нишу
рок за подношење понуде: 06.05.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документације
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/155d-2018-28
предмет јавне набавке: Набавка добара - материјал и средства за одржавање хигијене и тоалетни прибор, обликован по партијама: Партију 2 – тоалетни прибор - убруси за санитарне апарате
рок за подношење понуде: 03.05.2019 11:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Одговор на питањеИзмена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за достављање понудаOdluka o dodeli
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/3У-2019-28
предмет јавне набавке: Услуге службе обезбеђења СЦ "Чаир"
рок за подношење понуде: 03.05.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/16У-2019-28
предмет јавне набавке: Израда пројектне документације за санирање клизишта Крушце
рок за подношење понуде: 30.04.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка јавне набавке
бр. јавне набавке:404-2/15Р-2019-28
предмет јавне набавке: Замена паркета у хали "Чаир" у Нишу
рок за подношење понуде: 22.04.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/11Д/2019-28
предмет јавне набавке: Набавка ваучера за новорођену децу на територији Града Ниша (у циљу закључења оквирног споразума)
рок за подношење понуде: 22.04.2019 11:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питање и одговор бр. 1Одлука о закључењу оквирног споарзума
Обавештење о закљученом оквирном споразумуОбавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору бр. 2
бр. јавне набавке:404-1/16Р-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка и уградња нових сливних решетки и други грађевински радови на атмосферској канализацији
рок за подношење понуде: 19.04.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/15У-2019-28
предмет јавне набавке: Услуга праћења стања и прогноза аерополена у складу са Програмом праћења стања и прогноза аерополена на територији града Ниша за 2019/2020. годину
рок за подношење понуде: 17.04.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
питања и одговори - 1одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/13У-2019-28
предмет јавне набавке: Услуге праћења квалитета ваздуха у складу са Програмом контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2019/2020. годину
рок за подношење понуде: 17.04.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/23Д-2019-25
предмет јавне набавке: Набавка административне опреме за потребе Канцеларије за локални економски развој и пројекте Града Ниша, ЈН брoj 404-1/23Д-2019-28
рок за подношење понуде: 16.04.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
огледни примери дизајнаграфички прилози уз конкурсну документацију 1
графички прилог 2графички прилог 3
графички прилог 4графички прилог 5
графички прилог 6графички прилог 7
графички прилог 7аграфички прилог 8
графички прилог 9графички прилог 10
графички прилог 11odluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-1/8У/2019-28
предмет јавне набавке: Масовна штампа, печатирање, инсертовање и персонализација пошиљака – „Хибридна пошта“, за потребе Секретаријата за локалну пореску администрацију Градске управе града Ниша
рок за подношење понуде: 16.04.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/152У-2018-28
предмет јавне набавке: Пружање услуга текућих поправки и одржавања службених аутомобила, обликована у осам партија
рок за подношење понуде: 16.04.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питање и одговор - 1Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Допуна конкурсне документације број 1Питање и одговор - 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4Обавештење о закљученом уговору - Партија 5
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6
бр. јавне набавке:404-1/24Р-2019-25
предмет јавне набавке: Извођење радова извођење радова на измештању дела 10kV вода на правцу TC 10/0,4kV „Електронски факултет“ - TC 10/0,4kV „Дом студената“, ради остваривања техничких услова за прикључење објеката на дистрибутивни систем
рок за подношење понуде: 15.04.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
odluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-2/51У-2018-28
предмет јавне набавке: Услуге чишћења зграда, услуге портира и физичких радника.
рок за подношење понуде: 15.04.2019 12:00
конкурсна документација:
конкурсна документацијаПозив за подношење понуда
одговори на питања од 1-3одговори на питања од 4-8
измена и допуна конкурсне документације број 1измењена и допуњена стана 21/43
одговор на питање број 9измена и допуна конкурсне документације број 2
измењене и допуњене стране 28/43 и 29/43 донкурснеОдлука о додели уговора
обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/10Р-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на комуналном опремању локације за социјално становање у насељу Бранко Бјеговић, обликован у четири партије: I партија - Партерно уређење II партија - Саобраћајница III партија - Трафостаница и кабловски вод IV партија - Водоводна мрежа
рок за подношење понуде: 15.04.2019 10:00
конкурсна документација:
конкурсна докуметацијапозив за подношење понуда
измена и допуна конкурсне документације број 1измењена и допуњена конкурсна документација број 1
измена и допуна конкурсне документације број 2 сапитања и одговори од 1-5
питање и одговор 6Одлука ЈН бр. 404-2/10Р-2019-28
обавештење о обустави поступка партија 1.обавештење о обустави поступка партија 4.
обавештење о закљученом уговору за партију IIIобавештење о закљученом уговору за партију II
Одлука о измени уговора о јавној набавци
бр. јавне набавке:404-1/14У-2019-28
предмет јавне набавке: Услуга уништавања инсеката у складу са Програмом спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2019. годину
рок за подношење понуде: 11.04.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаКонкурсна документација
одлука о додели уговораобавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/150У-2018-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности услуга, брoj 404-1/150У-2018-28 – Услуге физичко-техничког обезбеђења објекта града Ниша – „Ровови“ у Тврђави
рок за подношење понуде: 11.04.2019 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije broj 1Izmenjena i dopunjena konkursnadokumentacija broj
pitanja i odgovori - 1 i 2Odluka o obustavi postupka
Pitanje i odgovor boj 3Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
бр. јавне набавке:404-2/3Р-2019-25
предмет јавне набавке: извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, ЈН брoj 404-2/3Р-2019-28
рок за подношење понуде: 08.04.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
измена и допуна број 1измењена страна 26 конкурсне документације
измењена техничка спецификацијаpojesnjanja konkursne dokumentacije br 1
izmenjena tehnicka specifikacija radova 2 od 26 03појашњења конкурсне документације 2
измењена техничка спецификација 02 04 2019обавештење о продужењу рока за достављање понуда
обавештење о продужењу рока 2графички прилози
одлука о додели уговора
бр. јавне набавке:404-1/11У-2019-25
предмет јавне набавке: услуга брендирања и промоције инвестиционих потенцијала Града Ниша.
рок за подношење понуде: 04.04.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
izmena broj 1izmenjena strana 22 od 39
odgovori na pitanja 1Измењена страна 35 конкурсне документације
обавештење о продужењу рока за достављање понудаodgovor na pitanja 2
obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuизмењена конкурсна документација
образложење измене конкурсне документацијеodluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-1/9У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуге обезбеђења авио карата за службена путовања у иностранство
рок за подношење понуде: 22.03.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питање и одговор број 1Измена конкурсне документације број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаПитање и одговор број 2 и 3
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:1.1.10/19
предмет јавне набавке: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ, ПАРТИЈА IV - СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
рок за подношење понуде: 22.03.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
бр. јавне набавке:404-1/4Д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка и уградња пумпи за препумпавање воде, а по налогу Штаба за ванредне ситуације
рок за подношење понуде: 21.03.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење КД бр. 1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/4Р-2019-28
предмет јавне набавке: радови на рехабилитацији јавних путева у складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи, техничка припрема и опремање
рок за подношење понуде: 18.03.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаПитање и одговор бр.1Измена конкурсне документације бр.1Питање и одговор бр.2Измена конкурсне документације бр.2Одлука о додели оквирног споразума
бр. јавне набавке:1/2019
предмет јавне набавке: Пројекат „Народна кухиња VII фаза“ - припрема и испорука бесплатног оброка за кориснике права на бесплатан оброк на територији Града Ниша, за период од 01.04.2019. – 31.03.2020. године
рок за подношење понуде: 18.03.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:01/2019
предмет јавне набавке: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И ИЗДАВАЊА ПУБЛИКАЦИЈА ШТАМПАЊЕ КАТАЛОГА, ПЛАКАТА, ПОЗИВНИЦА
рок за подношење понуде: 14.03.2019 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
izmena i dopuna br. 1Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli
бр. јавне набавке:404-1/1Д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка добара за потребе Народног позоришта у Нишу, обликована у две партије и то: - Партија 1 – Набавка подних облога са уградњом; - Партија 2 – Набавка јасеновог паркета
рок за подношење понуде: 07.03.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору за Партију 2
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1
бр. јавне набавке:404-1/153У-2018-28
предмет јавне набавке: Осигурање службених возила Градске управе Града Ниша у сврху регистрације и каско осигурања обликована по партијама и то за: I партију- Осигурање службених возила Градске управе града Ниша у сврху регистрације
рок за подношење понуде: 06.03.2019 12:00
конкурсна документација:
Позивконкурсна документација
Izmena konkursne dokumentacije br.1Obaveštenje o produšenju roka
Одлука о доделиобавестење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/31Р-2018-28
предмет јавне набавке: набавка радова број 404-2/31Р/2018-28 – партерно уређење Трга краља Милана
рок за подношење понуде: 22.02.2019 00:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
Одговори на питања од 1-5Одговори на питања од 6-10
одговори на питања од броја 11-28Измењена конкурсна документација број 1
обавештење о продужењу рокаПИТАЊЕ И ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 29
питања и одговори 30-32измена и допуна конкурсне документацје број 2
измењена страна број 26 конкурсне документацијепитања и одговори од броја 33-36
измена и допуна конкурсне документације број 3обавештење о продужењу рока
питања и одговори од броја 37-38измена и допуна број 4
Измењена и допуњена конкурсна документација број 2Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр
Одлука о закључењу оквирног споразумарешење о исправци грешке
решење о исправци грешке од 10.04.2019.годинеобавештење о поднетом захтеву за заштиту права
обавештење о закљученом оквирном споразумуобавештење о закљученом уговору (I уговор)
бр. јавне набавке:404-2/46У/2018-28
предмет јавне набавке: Пружање услуге директног телевизијског преноса седница Скупштине Града Ниша
рок за подношење понуде: 08.02.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразумаОбавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/52-2018-28
предмет јавне набавке: извођења радова на изградњи магистралног топловода топлификационог система Машинског факултета у Нишу на деоноци од тачке А до тачке Ц на постојећем топловоду, ЈН брoj 404-2/52Р-2018-28
рок за подношење понуде: 31.01.2019 12:00
конкурсна документација:
poziv za podnosenje ponudakonkursna dokumentacija
izmena konkursne dokumentacije broj 1izmenjena strana 31 konkursne dokumentacije
obavestenje o produzenju roka dostavljanja ponudaobaveštenje o produženju roka broj 2
pojašnjenja konkursne dokumentacije br 1izmenjena stranica 57 konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije br 2 i 3odluka o dodeli ugovora
obavestenje o zakljucenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-2/49У-2018-28
предмет јавне набавке: израда пројектне документације за потребе изградње саобраћајница на градском и сеоском подручју града Ниша
рок за подношење понуде: 31.01.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена КД бр. 1Измењена КД бр. 1
Појашњење КД бр. 1ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
бр. јавне набавке:404-2/50У-2018-28
предмет јавне набавке: Израда пројектне документације за потребе изградње канализационе мреже на градском и сеоском подручју града Ниша
рок за подношење понуде: 31.01.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење КД бр. 1Измена КД бр. 1
Измењена КД бр. 1Измена КД бр. 2
Измењена КД бр. 2Измена КД бр.3
Измењена КД бр.3Обавештење о продужењу рока
Измена КД бр.4Измењена и допуњена КД бр.4
Обавештење о продужењу рока бр.2Одлука о закључењу оквирног споразума
бр. јавне набавке:404-2/48У-2018-28
предмет јавне набавке: Израда пројектне документације за потребе изградње водоснабдевања на градском и сеоском подручју града Ниша
рок за подношење понуде: 31.01.2019 09:14
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена КД бр. 1Измењена КД бр. 1
Појашњење КД бр. 1Измена КД бр.2
Измењена КД бр.2Обавештење о продужењу рока
Измена КД бр.3Измењена и допуњена КД бр.3
Продужење рока бр.2Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
бр. јавне набавке:404-2/45Д/2018-28
предмет јавне набавке: Набавка ваучера за новорођену децу на територији Града Ниша
рок за подношење понуде: 25.01.2019 13:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питање и одговор бр. 1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/154Д-2018-28
предмет јавне набавке: Набавка службене одеће, обликована по партијама, за I партију – Службена одећа за Комуналну полицију Града Ниша - одећа и II партију – Службена одећа за Комуналну полицију Града Ниша – обућа и додатна опрема
рок за подношење понуде: 22.01.2019 12:00
конкурсна документација:
Конкурсна документацијаПитања и одговори - 1
Питања и одговори - 2Измена и допуна број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаОдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - II партијаПозив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - I партија
бр. јавне набавке:404-1/83д-2018-28
предмет јавне набавке: Набавка опреме за противпожарну заштиту, обликована по партијама: Партија 1 – Набавка ормарића за прву помоћ за потребе секретаријата, служби и органа града Ниша; Партија 2 – Набавка торби за прву помоћ за потребе секретаријата, служби и органа града Ниша
рок за подношење понуде: 21.01.2019 12:00
конкурсна документација:
ПозивКонкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1Обавештење о продужењу рока
Odluka o obustavi
бр. јавне набавке:404-1/101Д-2018-28
предмет јавне набавке: Јавнa набавкa мале вредности добара, брoj 404-1/101Д-2018-28 - набавка тепиха, итисона и подних облога
рок за подношење понуде: 21.01.2019 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/131Д-2018-28
предмет јавне набавке: Набавка опреме за јавну безбедност за техничко обезбеђење објеката и за вршење надзора објеката града
рок за подношење понуде: 18.01.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/37Р-2018-28
предмет јавне набавке: Набавка радова број 404-2/37Р-2018-28 - унутрашњи грађевински и занатски радови и радови на инсталацијама (електро енергетске, телекомуникационе и сигналне и термотехничке инсталације) на Цркви Светог Василија Острошког, у циљу закључења оквирног споразума, на период од две године, која ће се спровести у отвореном поступку.
рок за подношење понуде: 16.01.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
измена и допуна конкурсне документације број 1измењена страна број 50/90 конкурсне документације
измењена страна број 51/90 конкурсне документацијеобавештење о продужењу рока
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-2/44Д-2018-28
предмет јавне набавке: Набавка материјала за саобраћај, обликованa у 2 (две) партије и то за следеће партије: - I партија – Бензин и дизел за службена возила Града Ниша; - II партија – Течни нафтни гас за службена возила Града Ниша
рок за подношење понуде: 14.01.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору за обе партије
бр. јавне набавке:404-2/39Р-2018-28
предмет јавне набавке: Испорука и уградња светиљки за уградњу преко једнокраке стандардне лире на локацији веза Бул. Никола Тесла - Бул. 12. фебруар у Нишу
рок за подношење понуде: 11.01.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/41Р-2018-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у нас. Шљака
рок за подношење понуде: 11.01.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/40Р-2018-28
предмет јавне набавке: Наставак радова на балон сали у ОШ „Чегар“ у Нишу
рок за подношење понуде: 10.01.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обуставиОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/148У-2018-28
предмет јавне набавке: ангажовање координатора за безбедност за извођење радова и израду плана превентивних мера, код извођења радова на доградњи зграде Електронског факултета у Нишу и Ангажовање координатора за безбедност за израду три плана превентивних мера за измештање постојеће инфраструктуре, и то: 1) телекомуникационе инфраструктуре за потребе доградње зграде Електронског факултета у Нишу и 2) елемената електродистрибутивне мреже – 10kV вода од ТС 10/0,4 kV „Електронски факултет“ до ТС 10/0,4 kV „Дом студената“ у Нишу и 3) топловода, топлификационог система Машинског факултета у Нишу.
рок за подношење понуде: 09.01.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеКонкурсна документација
одлука о додели уговораobaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/147У-2018-28
предмет јавне набавке: Услуге штампања налепница за категоризацију објеката за смештај туриста
рок за подношење понуде: 08.01.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-6/2У-2018-28
предмет јавне набавке: 1.фаза квалификационог поступка - пружање геодетских услуга израде пројеката пре/парцелације
рок за подношење понуде: 04.01.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење пријаваКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/149Д-2018-28
предмет јавне набавке: Набавка новогодишњих поклона за децу запослених у секретаријатима и службама Града Ниша, обликована у 2 партије и то: Партија II – поклон честитка вредносни ваучер – мешовита спортска опрема за категорију деце од 8 од 15 година
рок за подношење понуде: 03.01.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Odluka o doeliObaveštenje o zakljucenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/143У-2018-28
предмет јавне набавке: Технички пријем објекта (коловоз и тротоар) у Ул. хварској у Нишу
рок за подношење понуде: 03.01.2019 11:00